TORSDAGSGRUPPA

Hver torsdag møter frivillige opp for å bistå nyankomne flyktninger i å forstå hvordan det er å bo i Norge og å snakke norsk språk. Dette tilbudet er bare for damer.