TJENESTENE VI TILBYR

Ledsagertjeneste

Frivillige ledsagere bistår folk med nedsatt funksjonsevne ved reiser til lege-, sykehus- eller tannlegetimer.

Matutkjøring

5 dager i uka kjøres det ut porsjoner med middagsmat fra kjøkkenet på Sundheim til beboere rundt om i kommunen av to frivillige.

Middagsservering på Sundheim

4 dager i uka er frivillige med som medhjelpere og sosial bistand under fellesmiddager ved Omsorgsboligene.

Stuevakt på Sundtunet

Hver fredag, og ellers ved behov, er frivillige stuevakter på Sundtunet. Her holder de beboere med selskap med prat, sang eller kun tilstedeværelse.

Besøkstjeneste

Frivillige kommer på besøk for en hyggelig stund. Enten hjemme i privatboliger eller på Sundheim.

Bingo på Sundheim

Annenhver torsdag er frivillige med og hjelper til på Bingo i fellesarealene på Omsorgsboligene.

Kjøring på handletur

Hver fredag kjører en frivillig Sundheimsbussen på handletur for beboere på Sundheim.

Kjøreoppdrag med Sundheimsbussen

Sundheimsbussen brukes for å gi beboere og hjemmeboende eldre muligheten til å treffes. For å kjøre bussen kreves vanlig sertifikat, og opplæring av rullestolheis blir gitt.

Arrangementsmedhjelper

Frivillige hjelper til på ulike tilstelninger og arrangementer på Sundheim og på Frivilligsentralen.

Torsdagsgruppa

Hver torsdag møter frivillige opp for å bistå nyankomne flyktninger i å forstå hvordan det er å bo i Norge og å snakke norsk språk. Dette tilbudet er bare for damer.

Studiehjelp for innvandrere

Frivillige bistår innvandrere som er i et studieløp for å ta fagbrev, med studiehjelp.

Sykkelturvenn

Frivillige tar med seg beboere på Sundheim på en tur rundt i lokalmiljøet på en Rickshaw-sykkel, med plass til to passasjerer.