TAUSHETSPLIKT OG POLITIATTEST

Som frivillig ved Nord-Fron Frivilligsentral må du underskrive en taushetsplikt. Denne taushetsplikten gjelder alle forhold knyttet til personer du utøver tjenester til. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset, og varer selv etter at du har sluttet som frivillig.

I Norge har organisasjoner anledning til å hente inn begrenset politiattest for sine ansatte og frivillige som jobber i et ansvarsforhold til barn eller mennesker med funksjonshemninger. Ifølge Politiregisterforskriften § 34-1 kan frivillige organisasjoner hente inn avgrenset politiattest fra:

”personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming”.

Nord-Fron Frivilligsentral krever politiattest for de tjenestene som omhandler barn og unge under 18 år.