HISTORIE

Denne gamle to etasjers tømmerbyggingen er fra midt på 1800 tallet, huset var opprinnelig våningshus på Sygard Leine i Kvam.

Fron Sparebank kjøpte huset og flytta det til Nordre Byre ved århundreskifte, og etter enormt mye arbeid, det stod ferdig her i 1903.

Riksantikvaren sier at bygningen har stor antikvarisk verdi, og har også lokalpolitisk verdi, fordi huset har vært brukt til mange sentrale funksjoner.

Huset ble brukt som banklokaler, men kommunen hadde gitt fri grunn (tomt) og fikk derfor bruke en del av huset til kontor. Storsalen vart brukt til kommunestyresal og også rettsal når det var nødvendig.

Det ble påbygd i 1923, og ble da slik som det står i dag. I 1939 fikk huset innlagt vann.

I 1957 fikk banken nye lokaler og kommunen kjøpte huset for 25.000.

Huset fikk da navnet GAMMELBANKEN.

Her var det fortsatt kommunestyresal, forskjellige kontorer og bibliotek m.m.

Høsten 1983 var det nye kommunehuset ferdig, og Gammelbanken ble tatt i bruk som kulturstugu med forskjellige aktiviteter, kurs, utstillinger og friundervisningen hadde kontor her.

I 1993 flyttet Frivilligsentralen inn i lokalene i 1. etg og etterhvert har Rus og Psykisk helse tatt i bruk 2. etgasjen, slik det er i dag.